GrupaFacebook

Równe - Aktualności, wiadomości i informacje

wybory 2024

W poniedziałek 12 lutego minął termin rejestracji komitetów wyborczych. To właśnie one mają prawo zgłaszać kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów, czy radnych gminy. Jakie komitety zostały zarejestrowane w gminie Dukla? Sprawdźmy.

W dolinie, otoczonej wzniesieniami i zielonymi lasami, leży wieś Równe – miejsce o bogatej historii i kulturowym dziedzictwie. Dowiedź się więcej o jej historii, przyrodzie, zabytkach oraz niezwykłych ludziach, którzy tworzą tę wspólnotę.

Historia wsi Równe

Historia wsi Równe rozpoczyna się od fascynującej etymologii nazwy, sugerującej, że teren ten był niegdyś często nawiedzany przez huragany, co nadało krajobrazowi wyjątkowy charakter. Legenda o bednarzach z czasów Kazimierza Wielkiego, którzy, tocząc swoje beczki przez góry, nadali miejscu nazwę, wprowadza element fantastyczny, podkreślając bliski związek mieszkańców z naturą. Archeologiczne odkrycia potwierdzają, że tereny te były zamieszkane już w mezolicie, wskazując na bogatą historię osadnictwa. Przez wieki, różnorodne kultury i cywilizacje nadawały temu miejscu unikalny składnik regionalnej mozaiki kulturowej, od śladów życia z epoki kamienia, przez wpływy kultury łużyckiej, aż po związki z epoką brązu i rzymską.

Równe, od momentu założenia przez Kazimierza Wielkiego na prawie niemieckim, było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, które ukształtowały jego tożsamość. Przekazanie wsi w ręce biskupów przemyskich, najazdy tatarskie, zarazy i zmiany własnościowe wpłynęły na społeczną i gospodarczą strukturę miejscowości. Pomimo trudności, społeczność zawsze potrafiła się odbudować i dostosować do nowych warunków, co świadczy o ich wytrwałości i umiejętności przetrwania. Historia Równego to także opowieść o ludziach związanych z tą ziemią, którzy mimo zmagań z najeźdźcami czy chorobami, potrafili wspólnie budować swoją przyszłość.

I Wojna Światowa przyniosła nowe wyzwania dla mieszkańców Równego. Wioska, położona na szlakach przemarszu armii, doświadczyła zniszczeń i cierpień. Tatarzy i wojska Rakoczego zostawili po sobie ślad destrukcji, wymuszając na mieszkańcach ciągłe dostosowywanie się do nowych, często tragicznych realiów życia. Mimo to, społeczność nie poddała się, a po zakończeniu konfliktu przystąpiła do odbudowy, starając się przywrócić normalność i odbudować utracony dobrobyt.

Okres międzywojenny i kolejne lata stanowiły czas, gdy Równe, podobnie jak reszta Polski, musiało na nowo odnaleźć swoje miejsce w zmienionej Europie. Rozwój rolnictwa i wznowienie prac na kopalni nafty stanowiły fundament odbudowy gospodarczej, co, mimo trudności, pozwoliło mieszkańcom przetrwać i przygotować się na wyzwania przyszłości. Historia Równego to świadectwo niezłomności i determinacji jego mieszkańców, którzy niezależnie od okoliczności zawsze potrafili znaleźć sposób, by wspólnie dążyć do lepszego jutra.

Położenie geograficzne Równe

Równe, znajduje się na trasie z Krosna do Barwinka, tuż przy prawym brzegu rzeki Jasiołki, w gminie Dukla. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest przepływający przez nią mały potok o tej samej nazwie co miejscowość. Wieś otoczona jest przez malownicze wzniesienia: od północy Rogowską Górę, osiągającą wysokość 373 m n.p.m., a od południa – imponującą Pachanową Górę, wznoszącą się na 512 m n.p.m. Teren wsi charakteryzuje się różnorodnością geograficzną; od wschodu graniczy z Lubatówką, z którą dzieli dział wodny, a od zachodu z Wietrznem, z którym łączy ją most nad rzeką Jasiołką. Na południu Równe sąsiaduje z Zboiskami, a na północy z Rogami. W północnej części wsi, nad brzegiem Jasiołki oraz na Górze Rogowskiej, mieści się kopalnia ropy naftowej, która jest świadkiem ponad wiekowej historii przemysłu naftowego w tym regionie.

Zespół Równianie

Zespół „Równianie” od października 2000 roku jest sercem kulturalnego życia wsi Równe, zrzeszając wielopokoleniową społeczność – od dziadków, poprzez rodziców, aż po młodzież i uczniów Zespołu Szkół Publicznych. Działalność zespołu, opierająca się na tekstach scenariuszy pisanych wierszem i miejscową gwarą, jest owocem pracy nauczycielek: Beaty Bek, Krystyny Patli oraz Zofii Wajdy, które nie tylko odpowiadają za choreografię i scenografię, ale często również wcielają się w role aktorskie. Powstanie zespołu wynikło z przypadkowego zdarzenia, kiedy to jesienią 2001 roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich poprosiły nauczycielki o przygotowanie „obrzędu ludowego” na Biesiadę Kół Gospodyń Wiejskich. Efekt ich pracy, przedstawienie „Kiszenie kapusty”, spotkało się z tak pozytywnym odbiorem, że zmotywowało do kontynuowania i rozwijania teatralnej pasji.

„Równianie” szybko zyskali uznanie poza granicami swojej wsi, występując w różnych miejscowościach i na licznych uroczystościach, takich jak Gminne Dożynki czy obchody rocznicowe OSP Równe. Przedstawienia, takie jak „Rówieńskie wesele” czy „Opowieść strażacka”, przyciągały widzów z okolicznych wsi, stając się ważnymi wydarzeniami kulturalnymi i okazją do wspólnego świętowania. Działalność zespołu, wychodząc poza granice Równego, promowała lokalne tradycje i kulturę, jednocześnie będąc platformą rozwoju i integracji dla uczestników. Praca w „Równianach” nie tylko rozwijała uzdolnienia i dawała satysfakcję, ale także pozwalała na budowanie silnych, międzypokoleniowych więzi, tworząc z zespołu rodzaj wielkiej rodziny, gdzie każdy moment prób i występów był okazją do dzielenia się radościami i smutkami, ucząc dyscypliny i współodpowiedzialności.

Zabytki w Równym

W sercu wsi Równe, wznosi się kościół neogotycki, którego budowa została ukończona w 1905 roku według projektu znanego architekta Sławomira Odrzywolskiego. Ta imponująca budowla religijna, mimo iż utrzymana w stylu neogotyckim, pierwotnie posiadała elementy barokowe w swoim wnętrzu. Najbardziej znaczącym z tych elementów był prawy boczny ołtarz, datowany na rok 1730, który niestety nie zachował się w pierwotnym miejscu – został przeniesiony do jednego z kościółków bieszczadzkich. Unikalność kościoła podkreśla również fakt, że jego teren został włączony do sieci Natura 2000, co świadczy o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej tego miejsca, nadając mu szczególny wymiar zarówno w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i naturalnego.

Innym ważnym zabytkiem, który przypomina o trudnej historii Równego, jest pomnik poświęcony mieszkańcom zamordowanym przez Niemców w lipcu 1944 roku. Znajduje się on na cmentarzu parafialnym i stanowi miejsce pamięci i zadumy nad brutalnością wojny oraz jej wpływem na lokalne społeczności. Pomnik ten nie tylko honoruje pamięć ofiar, ale również przypomina przyszłym pokoleniom o ważnych wydarzeniach z historii wsi, zachęcając do refleksji nad wartościami takimi jak pokój i wolność. Obecność takich zabytków w Równem świadczy o bogatej przeszłości tej miejscowości i jej znaczeniu w kontekście regionalnym oraz narodowym.

Osoby związane z miejscowością Równe

Wśród osób związanych z miejscowością Równe wyróżniają się postaci, które wniosły znaczący wkład zarówno w historię Polski, jak i rozwój nauki. Józef Długosz, żołnierz Armii Krajowej, a później działacz organizacji Wolność i Niezawisłość, jest przykładem bohaterstwa i niezłomności w walce o niepodległość kraju. Jego działalność podczas i po II wojnie światowej stanowi ważny rozdział w historii polskiego ruchu oporu. Z kolei Stanisław Uliasz, wybitny filolog, który doszedł do stanowiska rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentuje osiągnięcia naukowe związane z Równem. Jego kariera akademicka i wkład w rozwój edukacji wyższej świadczy o głębokim związku z regionem i potencjale intelektualnym mieszkańców tej miejscowości. Obie te postacie, każda w swojej dziedzinie, przyczyniły się do budowania dziedzictwa i tożsamości Równego, będąc źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń.

Aktualności i wiadomości Równe

Zachęcamy do śledzenia aktualności i komunikatów z naszego miasta, gdzie regularnie udostępniamy aktualne dane o wydarzeniach, działaniach i sukcesach społeczności lokalnej. Tutaj odkryjesz kluczowe informacje, które pozwolą Ci być w pełni zorientowanym w życiu dynamicznie rozwijającej się społeczności i jej mieszkańców. Od osiągnięć sportowych, poprzez kulturalne inicjatywy, po istotne wiadomości z działalności samorządowej – wszystko, co istotne w naszym mieście, jest dostępne w tej sekcji.

Podsumowanie – dlaczego warto odwiedzić Równe

Równe to miejsce, które fascynuje zarówno swoją przeszłością, rozpoczynającą się już w mezolicie, jak i legendami, które nadają jej unikatowego charakteru. Wspólnota Równego, mimo historycznych wyzwań – od najazdów tatarskich po I Wojnę Światową i trudności w okresie międzywojennym – zawsze wykazywała niezłomność i umiejętność odbudowy. Dziedzictwo kulturowe wsi jest pielęgnowane przez zespół „Równianie”, który, promując lokalne tradycje, stał się sercem społeczności. Znaczące zabytki, jak neogotycki kościół czy pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, dodatkowo podkreślają bogactwo historii tego miejsca. Równe, z jego niezwykłą przyrodą, kulturą i historią, stanowi inspirujący przykład siły i wytrwałości ludzkiego ducha, a jego odwiedzenie pozwala na bezpośrednie doświadczenie tej unikalnej atmosfery.

eDukla logo

Witamy na eDukla! Nasz serwis został założony z inicjatywy społecznej, aby dostarczyć Ci najświeższe informacje dotyczące gminy Dukla. Oferujemy rzetelne informacje, aktualności, wydarzenia, atrakcje turystyczne i wiele więcej. Naszym celem jest przedstawienie Ci gminy Dukla w jak najbardziej kompleksowy i interesujący sposób.

Praca serwisu eDukla nie byłaby możliwa bez Ciebie! Jeśli znalazłeś błąd na naszej stronie lub masz sugestie dotyczące jej ulepszenia, chętnie wysłuchamy Twojej opinii. Twoje uwagi są dla nas niezwykle cenne, ponieważ dążymy do zapewnienia jak najlepszych treści i usług. Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszelkie problemy tak szybko, jak to możliwe.

Serwis informacyjny eDukla to pasja i zaangażowanie - odkrywaj piękno gminy Dukla razem z nami!